Problémy ve škole

Výběr školy a perspektiva dítěte

Výběr odpovídající školy je důležitějším faktorem, než se obvykle předpokládá. Přerušení nebo ukončení studia na jedné škole vinou problémů spojených s drogami může vyústit do úspěšného studia jiného oboru v době, kdy rodičům je už jedno, jaká škola to bude. Přechod ze základní školy bývá provázen problémem s přizpůsobením se na nové pedagogy, metody i novou skupinu vrstevníků. Pokud se navíc jedná o obor, o kterém dítě nic neví, není mu blízký anebo je již dopředu jasné, že škola je náročná na prospěch, který mělo dítě spíš slabší, je nutné připravit se na problémy. Lze jim do jisté míry předejít racionálním plánem o tom, jak se budou řešit.

Mezi nástroji k řešení situace je pomoc rodičů s učením, doučování, přerušení studia anebo změna školy. Rodiče se často pokoušejí udržet dítě na škole i přes zjevné dlouhodobé problémy s prospěchem. Přetrvávající pocit neúspěšnosti a selhání však obvykle nevede spolu s malou motivací k pozitivní změně. Doporučujeme prodloužit dobu předběžných diskusí o možném zaměření studia nebo učení a zapojit do něj ostatní členy rodiny, i když se tomu někdy vyhýbají a otázku bagatelizují. I zdánlivě jasné volby, které byly učiněny jaksi odjakživa („odjakživa bylo každému jasné, že půjdu na gympl a pak na práva – jako děda a táta”…) je dobré relativizovat a probrat i další možnosti. Rodiče často nechtějí věc komplikovat, bojí se vlastního názoru dítěte nebo je pro ně jednodušší nic neřešit. To však představuje možný zdroj pozdějších problémů.

PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 4252x