Předškolní věk 5-6 let

Vývoj drogové problematiky ve světě i u nás potvrzuje nutnost začít s prevencí již v útlém věku dítěte. Jako optimální se doporučuje předškolní věk (5 – 6 let) před vstupem do ZŠ.

Prevence drogových závislostí v tomto období by měla vycházet ze širšího kontextu podpory a ochrany zdraví a s tím souvisejících dalších témat – poškození zdraví, jeho podpora a rozvíjení, hygiena, výživa, vztahy s ostatními lidmi, ochrana osobního bezpečí aj.
Právě bezpečné rodinné prostředí a vztah dítěte k nejbližším k Vám rodičům – Vám umožňuje přirozeně mluvit o jednotlivých tématech s Vašimi dětmi, klást otázky, kreslit, malovat, povídat si s dětmi, sdělovat své názory, postoje a být pro ně zásadními vzory ve svém chování.

 • Důležité je osvojení zdravých stravovacích návyků, co je a co není zdravé a proč.
 • Zodpovědný přístup k užívání léků (děti velmi často v tomto období napodobují dospělé – děti si nesmí brát z domácí lékárničky nic bez vědomí dospělého).
 • Děti se v tomto období hodně zajímají o své tělo, jak funguje, učte dítě, jak pečovat o zdraví, čemu se vyhnout, co by mohlo tělu i jeho fungování uškodi.
 • Upozorněte na jedovaté a nebezpečné přírodní látky i vyrobené věci či prostředky užívané v běžném provozu domácnosti, se kterými dítě přichází do styku.
 • Informace o alkoholu, cigaretách a ostatních drogách (vnímaných dítětem v jeho prostředí), podávejte vždy na základě srovnání zdravé x nezdravé a proč.
 • Představy dítěte v tomto věku o drogách jsou vesměs neurčité. Slovo droga pro děti mnoho neznamená. Drogy chápou jako léky, které užívají dospělí a zejména ve spojitosti s lékaři.

Další možná témata pro povídání, poslouchání, čtení, popisování, malování, učení se rozhodnout.

 • Co se dostává do mého těla
 • Co se vylučuje z mého těla
 • Komu mohu důvěřovat
 • Co jsou to léky, vitamíny, injekce
 • Které každodenní věci mohou být nebezpečné
 • Kde nacházíme nebezpečné látky
 • Kdy mohu a mám říct ne

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

 

Zobrazeno: 4573x