Jak děti užívají internet

Jak děti užívají internet

Evropský projekt EU Kids Online je zaměřený na užívání internetu dětmi ve věku 9 - 16 let, především se věnuje povědomí dětí a rodičů o bezpečnosti. Nabízíme vám několik zásadních výsledků posledního šetření:

Náhodný stratifikovaný vzorek 25,142 dětí užívajících internet ve věku 9-16 let se účastnilo tohoto šetření spolu s jedním z rodičů. Rozhovory proběhly na jaře/v létě 2010 ve 25 evropských zemích.


Šetření se zaměřovalo na následující online rizika: Pornografie, šikana, dostávání zpráv sesexuálním obsahem, kontakt s lidmi, které respondent nezná tváří v tvář, setkávání se s lidmi známými jen z internetu i v reálném prostředí, potenciálně škodlivé obsahy vytvářené uživateli a zneužití osobních dat.

Užití internetu je nyní pevnou součástíkaždodenního života dětí: 93 % 9 – 16letých uživatelů se připojuje alespoň jednou týdně (60 % pak každý nebo skoro každý den).

 • Děti se připojují na internet v čím dál mladším věku – průměrný věk prvního použití internetu je sedm ve Švédsku a osm v dalších severských zemích. Napříč zeměmi se jedna třetina z 9 – 10letých, kteří používají internet připojuje denně, u 15– 16letých tento počet vzrůstá na 80 %. Nejčastějším místem pro použití internetu je domov (87 %), následuje škola (63 %). Ale konkrétní přístup k internetu se liší – 49 % se připojuje ze svého pokoje a 33 % prostřednictvím mobilního telefonu nebo přenosného zařízení. Přístup přes přenosné zařízení převyšuje jednu pětinu ve Švédsku, Velké Británii a Irsku.
 • Děti na internetu podnikají široké spektrum aktivit, které mohou být potenciálně přínosné: 9 – 16letí používají internet pro školní práci (85 %), hraní her (83 %), sledování videoklipů (76 %) a používání komunikačních aplikací (62 %). Méně jich publikuje obrázky (39 %) nebo přeposílá či sdílí zprávy (31%), používá webkameru (31 %), stránky pro sdílení souborů (16 %) nebo bloguje (11 %).
 • 59 % z 9-16-tiletých má profil na sociální síti – z toho 26 % ve věku mezi 9-10 lety, 49 % ve věku mezi 11-12 lety, 73 % 13-14letých a 82 % 15-16letých. Sociální sítě jsou nejpopulárnější v Nizozemí (80 %), Litvě (76 %) a Dánsku (75 %), nejméně populární pak v Rumunsku (46 %) Turecku (49 %) a Německu (51 %).
 • Mezi uživateli sociálních sítí jich 43 % má profil soukromý, takže jej mohou vidět pouze ti, které má v přátelích. 28 % pak uvádí, že jejich profil je soukromý částečně, takže jej mohou vidět přátelé přátel a lidé přihlášení k stejným sítím. Podstatné ovšem je, že 26 % uvádí. že jejich profil je zcela veřejný a přístup na něj má kdokoli.
 • Mladším dětem často chybí dovednosti a sebedůvěra. I tak dovede většina 11 – 16letých blokovat zprávy od těch, s nimiž si nepřejí být v kontaktu (64 %) nebo najít na internetu rady ohledně bezpečnosti (64 %). Přibližně polovina umí změnit nastavení soukromí profile na sociální síti (56 %) porovnávat webové stránky a posuzovat jejich kvalitu (56 %) nebo blokovat spam (51 %).
 • 14 % z 9 – 16letých vidělo v průběhu posledních 12 měsíců obrázky, které mají zřejmý sexuální obsah – například “ukazují nahé lidi, nebo lidi mající sex.”
 • Nejčastěji zmiňovanou rizikovou aktivitou zmiňovanou dětmi komunikace s novými lidmi, které neznají tváří v tvář. 30 % evropských dětí ve věku 9 - 16 let používajících internet komunikovalo v minulosti s někým, koho neznají tváří v tvář – aktivita, která může být riskantní, stejně jako pouze zábavná.
 • Většina rodičů hovoří se svými dětmi o tom, co děti na internetu dělají (70 %) a když je dítě online, zůstávají poblíž (58 %). Ale jeden z osmi rodičů (13 %) je oproti tomu podle výpovědi dětí celkem lhostejná k tomu, co jejich dítě na internetu dělá.
 • Počet těch, kdo užívají nějaké bezpečnostní technologie je poměrně malý: jen něco přes čtvrtinu rodičů blokuje nebo filtruje webové stránky (28 %) a/nebo nahrává seznam stránek, které jejich děti navštívily (24 %).
 • Dvě třetiny dětí (68 %) si myslí, že jejich rodiče toho vědí mnoho nebo docela dost o tom, jak jejich dítě užívá internet. Nicméně 29 % uvádí, že své rodiče v tomto ohledu spíše ignorují a 8 % uvedlo, že je ignorují velmi.
 • 44 % dětí uvádí, že se jim dostalo nějaké rady nebo vedení ohledně bezpečného užití internetu od jejich přátel a 35 % říká, že to samé pro své přátele někdy udělalo. Porovnáme-li všechny možné zdroje informací o bezpečném užití internetu, zdá se, že nejvíce se dětem dostává těchto rad od rodičů (63 %), následují učitelé (58 %) a vrstevníci (44 %).

Jak bezpečně používat internet se děti mohou dozvědět v portálu pro děti v rubrice Facebook a spol.

Podrobně se bezpečnému užívání moderních technologií věnuje stránka www.saferinternet.cz.