Volají ze školy

Třídní učitelka informuje o tom, že dítě je podezřelé z užívání nebo distribuce drog

V každém případě je nutné se s učitelkou sejít. Zprostředkovaná informace může situaci značně zkreslit. Schůzka by se měla odehrát na místě a v čase, kdy se o věcech dá relativně v klidu pohovořit – tedy ne na chodbě v době hlavní přestávky.

Okolnosti jsou totiž důležité, neboť škola někdy k takovému oznámení sáhne až po mnoha měsících pozorování nebo dokonce pokusech o změnu. Jindy stačí první malý náznak, že se dítě chová jinak nebo dokonce pomluva ze strany spolužáka. Teprve na základě podrobného zjištění, o jakou situaci nebo stav věcí se jednalo, je dobré zaangažovat do dění samotné dítě. Mělo by se k tomu vyjádřit a vše vysvětlit.

Může se ukázat, že spolužáci chodí po vyučování do parku kouřit marihuanu. Pokud by vaše dítě bylo členem takové party a školní oznámení by se týkalo jeho účasti, záleží ještě na dalších varovných známkách (viz předešlá část). V případě, že nic jiného se neděje a můžete s dítětem uzavřít dohodu, která je pro vás přijatelná a kontrolovatelná, není nutné obracet se na odborníka.

Pokud se ale jedná o vážnější situaci (distribuce drog spolužákům, opakované intoxikace v době vyučování, nevysvětlitelná zhoršení prospěchu, absence, problémy v komunikaci, změnu přátel atd.) je vždy dobré odbornou pomoc vyhledat. I pokud vám drogový expert sdělí, že neshledává situaci v užívání drog za dostatečně rizikovou pro terapii, je možné se zabývat dalšími problémy ve výchově nebo škole.

Upozornění učitele proto nemusí vždy vyústit do léčby závislostí. Může vyvolat zvýšenou pozornost a kontrolu ze strany rodičů, racionální pokusy ve zlepšení prospěchu nebo změnu trávení volného času. Závěrem diskuze s učitelem je velmi vhodné domluvit se na další schůzce a pravidelnějším informování o dítěti.

PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 3648x