Problémy s učením a chováním

Výrazně se zhorší v prospěchu i v chování ve škole

Zhoršování prospěchu se v době dospívání objevuje běžně. Jde o důsledek mnoha změn, které se dějí v dítěti i mimo něj. Složení výuky, načasování nároků a metodický přístup pedagogů na tom mají samozřejmě také svůj podíl.

Může jít nicméně i o jeden z příznaků užívání drog. Drogy se na prospěchu mohou podepsat díky několika věcem

  • pravidelné kouření marihuany stejně jako užívání dalších drog může výrazně zhoršovat schopnost koncentrace při učení
  • životní styl a hodnoty vyznávané skupinami kolem drog narušuje motivaci k učení a mění životní plány a perspektivu
  • dítě může být apatické a ospalé i během vyučování po aplikaci marihuany nebo heroinu, výuku ignoruje díky tomu
  • účinky některých drog mohou dočasně zvyšovat pocit sebevědomí a dítě se pak pod jejich vlivem lépe prosazuje. To se však může omezovat jen na odmítání autority nebo povinností.


Jako u ostatních bodů a varovných signálů před námi stojí podobný úkol: rozlišit možné důsledky užívání drog a jiné příčiny školních problémů. Nemusíme se omezit zdaleka jen na „vyslýchání” dítěte a výhružkami. Schůzka s třídní učitelkou a případně učiteli problémových předmětů je velmi důležitá. Je třeba najít místa, ve kterých se dítěti daří, a pokusit se budovat na nich. Doučování může změnit mnohé zvláště tam, kde se dítě „neumí učit” a nad sešitem sedí a snaží se informace do hlavy mechanicky „nacpat”. Pomoci mohou i v pedagogicko-psychologické poradně. Nejlepší je však samozřejmě pomoc vrstevníků, pokud jsou takoví k dispozici.

Pokud nepomáhají racionální metody a případně psychologické vyšetření neukázalo jiné důvody školní neúspěšnosti, může jít samozřejmě i o důsledek užívání drog. Vždy však musíme přihlížet k dalším varovným signálům.

 

Autor textu: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 3818x