Domovská stránka > Rodiče > Drogy

Drogy

Extáze a taneční scéna

Extáze (Ecstasy, MDMA, EXT) patří mezi poměrně mladé drogy v roce 1912 ji patentovala firma Merck jako lék na hubnutí. Alexandr Shulgin látku resyntetizoval v 50. letech, v 70. letech inicioval pokusy o její terapeutické užívání v USA. V polovině 80. let se Extáze objevila ve Velké Británii, odkud se její užívání rozšířilo do zbytku Evropy. Extáze patří mezi typické drogy taneční scény.

Účinek spadá na pomezí stimulancií a halucinogenů. Jejím typickým efektem je vcítění se do pocitů druhé osoby, tzv. empatie. - uživatelé zažívají pocit blízkosti a přátelství.

Online program

Nadace Mentor

Dodržování dohod

Dodržování dohod a důsledky selhání

Pro každého z nás je asi samozřejmá zásada, že „když se něco dohodne, je to třeba dodržet”. Praxe ale zdaleka nebývá takto dokonalá. Úmluvy o tom, co kdo udělá, co se změní, jak se k sobě budeme chovat a podobně bývají často domluveny tak, že je nelze kontrolovat. Většinou si je může každý vysvětlovat trochu jinak, jejich dodržování nikdo nekontroluje, po delší době slouží jen k obecným výčitkám. Způsob jak dělat „dobrou dohodu” přesahuje rámec této knihy – spadá do oblasti efektivní komunikace a vyjednávání.