Zdraví a nemoc

Postoje k otázkám zdraví a nemoci

Vztah ke zdraví a nemoci je oblast, kde se utvářejí i postoje ke snášení bolesti, užívání léků, dietám a pozornosti vůči vlastnímu tělu. Co z toho všeho může podporovat dítě v postojích a odolnosti vůči nabídce drog? Už bylo řečeno, že jedním z rizikových faktorů je závislost nebo pravidelné užívání alkoholu jedním nebo oběma rodiči. Lze proto předpokládat, že umírněné užívání alkoholu nebo abstinence rodičů mohou dítěti prospět.

Z látek ovlivňujících psychiku ale nelze vyjímat ani léky. Není žádnou výjimkou, že si členové rodiny berou léky bez předpisu, doporučení lékaře, jen na základě vlastního úsudku či doporučení známých a to obvykle ze zásob nebo mimo předpis. Takový příklad je pro dítě ohrožující zvláště pokud se jedná o užívání léků blízkých nelegálním drogám – léky na spaní a zklidnění (hypnotika, anxiolytika), léky na duševní nemoci (antidepresiva), nebo například preparáty na zvýšení aktivity a snížení chuti k jídlu. Dítě si totiž může velmi snadno vybudovat postoje, že nejlepší cestou ke zvládnutí nepříjemných pocitů je lahvička s léky. Schopnost rodičů zvládat vlastní problémy či nemoci bez nadměrného užívání nepředepsaných léků je jednou z účinných sil při vytváření zdravého přístupu dítěte k nemoci i návykovým látkám.

Autor: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 8385x