Rodinné oslavy

Rodinné oslavy a návštěvy

Tato část rodinného života má určitě pozitivní i negativní aspekty. V některých rodinách se při oslavách pije tak, že to má jednoznačně negativní vliv na chod domácnosti, rodinné vztahy, péči o děti i utváření představ o zdravém životním stylu. Na tomto místě se však chci věnovat tomu, co mohou podobné příležitosti přinést pozitivního ve vztahu k možnému užívání drog v dospívání.

Příležitost vidět kontrolované užívání drogy – alkoholu
Jedno se alkoholu upřít nedá – velká část populace dokáže konzumovat tuto legální drogu v takové míře, že mohou bez větších problémů zvládat normální nároky běžného života. A to i přesto, že schopnost alkoholu nabízet náhradní falešná řešení, útěky od problémů, tišení smutku i nudy a další funkce, jsou obrovské. Když dítě vidí blízkého člověka konzumovat alkohol aniž by jej pil pravidelně v nadměrném množství, po kterém by se choval divně nebo nevhodně, může to přispět k tomu, že se přizpůsobí „našemu” vztahu k legálním drogám. Asi také uvěří tomu, že účinky alkoholu jsou dobré jako kulturní doplněk společenských událostí nebo dočasná úleva od stresu.

Na druhou stranu lze v historii toxikomanů až příliš často najít zmínky, že přinejmenším jeden z rodičů nadměrně pil nebo byl přímo alkoholik. Neřešení problémů, slabost při zvládání konfliktů a úkolů, nadměrná agresivita v opilosti vůči blízkým se přímo podílejí na problematickému vztahu mezi rodiči a dětmi.

Rodinná setkání, které zpevňují vztahy v rodině a nabízejí kontakt s dalšími dospělými i dětmi
Oslavy narozenin, svátků, výročí, narození a další příležitosti k setkání nad dobrým jídlem a pitím patří k základním tradicím ve většině kultur. V dnešní době, kdy se podoba rodiny a jejích tradic u nás neustále proměňuje a hledá, mohou být tyto zdánlivě zastaralé a formální oslavy velmi důležité. Jako všeobecnou prevenci problémů v dospívání lze rodinné tradice jen doporučit. Pokud ovšem nejde pouze o příležitosti k nekonečným tahanicím o majetek, pití bas piva nebo zdlouhavému předstírání dobrých vztahů.

Pravidelná setkání rodiny navíc umožňují něco jako prevenci manipulace ve vztazích. Velmi často se totiž problémové chování dítěte začne proplétat s někdy komplikovanými vztahy mezi jeho rodiči a prarodiči. Typické jsou situace, ve kterých jsou školní, výchovné nebo drogové problémy dítěte pro babičku vítanou příležitostí k tomu, aby dokazovala, že výchovné postupy rodičů nebyly dobré, „toho člověka” si dcera neměla nikdy vzít a podobně. Uživatelé drog jsou však také mistři ve zneužívání dobré vůle některých příbuzných anebo využívání určitých známých napětí a konfliktů.

Možnost zažít něco příjemného a neobvyklého
Když je atmosféra v rodině plná napětí, pocitů křivdy nebo prázdnoty, stereotypu a nudy, mohou být výjimečné události příležitostí k alespoň dočasnému uvolnění a radosti. Připravuje se jídlo, hezké prostředí, pozornost se zaměří na jiné otázky nebo úkoly. Když se navíc událost podaří, mohou si členové rodiny odnést sice momentální, ale autentický zážitek odreagování od každodenní zátěže. To může být důležité pro dítě či dospívajícího, který se v té době učí, jak se s takovými pocity vyrovnávat.

Pokud zjistí, že v ostatních existují sebezáchovné síly, které jim umožňují alespoň únosný životní pocit, posílí to jeho schopnost jak se s podobnými pocity a problémy vyrovnávat. Nejrůznější rodinné akce a oslavy tak mohou narušit rodinný stereotyp, snižovat tak napětí z reálných problémů a navíc všem členům rodiny poskytnout vědomí, že pro sebe navzájem mohou něco udělat. 

Autor: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 7636x