Pravidla, zvyky, tradice

Udržují v chodu některé dohodnuté nebo osvědčené způsoby chování. Přinášejí klid, jistotu a lze je očekávat. Pro dospívající představují často zastaralé symboly generace rodičů a umožňují jim tak zdravě bojovat a hledat sebe samotné.

Zatímco některé rodiny obsahují mnoho takových prvků a život v nich může působit až sešněrovaně, v jiných vládne chaos a anarchie. Je třeba zdůraznit, že najít správnou míru je v současné době velmi těžký úkol. Zdá se, že společenský vývoj jde tak rychle, že rodina se svou setrvačností se mu nestačí přizpůsobovat.

Pravidla a tradice ustanovují zvyk například v těchto věcech:

  • definice mužské a ženské role
  • míru a formu kontaktu mezi základní rodinou a širší rodinou
  • rozdělení odpovědnosti za práce v domácnosti
  • postoj k nemoci, zdraví a smrti a narození
  • způsob rozdělování peněz
  • o čem se mluví a o čem ne

a podobně...

Autor: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 8276x