Improvizace a tvořivost

Schopnost vyvíjet se a reagovat na nečekané změny

Jde především o ty změny, které souvisí s vývojem dětí a změnami vzájemných vztahů v rodině, které přináší čas. Rovněž jde o schopnost reagovat funkčně na náhlé události: úmrtí, opuštění, nemoci, změny společenské, profesní a podobně.

Zatímco pravidla a zvyklosti vychází z toho, že je něco otevřeně nebo nevysloveně dojednáno a je to již zvykem, schopnost reagovat na nečekané změny a vyvíjet se se týká situací, se kterými se nepočítalo, jsou nové nebo ohrožující. Mnohem více se zde uplatňuje schopnost improvizace a tvořivosti. Když převažuje takový způsob života rodiny, není to nikdy nudné, ale nikdy není klid a nelze se na nic tak úplně spolehnout. Pro některé členy rodiny to může být vyčerpávající a matoucí.

Autor: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 8284x