Dodržování dohod

Dodržování dohod a důsledky selhání

Pro každého z nás je asi samozřejmá zásada, že „když se něco dohodne, je to třeba dodržet”. Praxe ale zdaleka nebývá takto dokonalá. Úmluvy o tom, co kdo udělá, co se změní, jak se k sobě budeme chovat a podobně bývají často domluveny tak, že je nelze kontrolovat. Většinou si je může každý vysvětlovat trochu jinak, jejich dodržování nikdo nekontroluje, po delší době slouží jen k obecným výčitkám. Způsob jak dělat „dobrou dohodu” přesahuje rámec této knihy – spadá do oblasti efektivní komunikace a vyjednávání.

„Malé“ domácí dohody se obvykle týkají toho, kdo co bude pravidelně doma dělat, jak to bude s přípravou do školy, kdo platí účty, jak to probíhá s návštěvami, kdy se chodí domů atd. Soustavné nedodržování takových dohod mezi jednotlivými nebo všemi členy rodiny je typickým znakem rodin, ve kterých se u dětí projevují problémy, včetně užívání drog.

V případě problémů lze doporučit následující

  • Pokud se objevují opakované problémy v komunikaci i při normálním chodu rodiny, je vždy vhodné dohodnout se, jak budeme situace řešit nadále.
  • Dodržení úmluvy by mělo zahrnovat jak přesné stanovení podmínek (čas příchodu, rozsah práce, cíl ve škole) tak i důsledky, které bude mít nedodržení (zkrácení volného času, snížení kapesného, práce navíc atd.).
  • Pro dodržování jsou nezbytné následující podmínky: pravidlo musí být realistické a průběžně hodnocené. Velké ambice a sliby, které se neplní a práce, které si nikdo nevšímá, to jsou hlavní zdroje selhání a zklamání.

Autor: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 7182x