Co zvyšuje odolnost dítěte?

Které prvky v rodině mohou zvyšovat odolnost dítěte vůči drogám?

V současné vědě stále do značné míry přetrvává přístup, ve kterém se pozornost více zaměřuje na problém. V praxi to znamená, že v medicíně, pedagogice i sociální práci toho víme mnohem víc o poruchách, nemocech, narušeném prostředí a kriminalitě než o zdraví a poctivosti. Proto je také název této kapitoly spíše ambiciózní přání a úvaha založená na klinické praxi než výzkumem ověřený seznam faktů.

Vycházíme převážně ze zkušeností rodin, které prošly problematikou závislosti a získaly tak určitou pozitivní zkušenost, případně těch, kde vznikly v době dospívání dítěte určité problémy, ale podařilo se předejít problémům závažnějším. Věci, které udržují rodinu jako funkční prostředí, ve kterém se objevují řešitelné problémy, lze rozdělit asi takto: (viz následující texty v této rubrice).

Zobrazeno: 8759x