Domovská stránka > Náctiletí > DROGY > Mýty o drogách

Mýty o drogách

Absťák po heroinu

Není důvod k obavám. Během tzv. „absťáku“ po vysazení heroinu se neumírá.

Pokud někdo bere vysoké dávky, měl by ale tuto fázi absolvovat v nemocničním detoxu (detoxikační jednotce).
S podporou lékařů a medikamentů je stav snesitelný a zvládnout jej může každý.

> celý text

Duch a halucinogeny

Obrázek k článku: Duch a halucinogeny

Halucinogeny rozšiřují vědomí a přispívají k duchovnímu rozvoji člověka.

S tímto tvrzením se těžko polemizuje jako s čímkoliv, co je opřeno o víru a individuální duchovní prožitek. Chceme pouze upozornit na určitá rizika a limity takového přesvědčení.

> celý text

Marihuana neškodí

Obrázek k článku: Marihuana neškodí

Marihuana je neškodná versus

Marihuana vede k šílenství, k tvrdým drogám a ke smrti

Tyto dva mýty je dobré hodnotit pohromadě, neboť jsou vlastně dvěma stranami jedné mince.
Marihuana je droga, neboť za drogu považujeme takovou látku, která má psychotropní efekt (ovlivňuje prožívání a chování člověka) a její užívání může vést k závislosti.

> celý text

Marihuana je normál

Obrázek k článku: Marihuana je normál

Marihuanu kouří obrovské množství lidí – je to tedy normální

Pojetí normality je několik (podle: Dvořáček, 2002). Jedno z nich počítá s tím, že normální je to, co dělá většina (a je fakt, že většina středoškoláků, alespoň v některých regionech, má zkušenost s marihuanou), pak tedy platí, že u středoškoláků je zkušenost s marihuanou normální.

> celý text

Léčba nefunguje

Obrázek k článku: Léčba nefunguje

Proč máme platit léčbu závislých z našich daní, když si za to mohou sami?

Drogová závislost nevzniká svobodným rozhodnutím. Velká část našich klientů začala užívat návykové látky již v dětském věku, k rozvoji závislosti přispívá množství faktorů, vnějších i vnitřních.

> celý text

Pervitin je dieta

Obrázek k článku: Pervitin je dieta

Pervitin je výborný prostředek na zhubnutí

Pervitin (neboli metamfetamin), stejně jako další amfetaminy a kokain se souhrnně nazývají psychostimulancia.

> celý text

Přírodní drogy neškodí

Obrázek k článku: Přírodní drogy neškodí

Lysohlávky jsou (podobně jako marihuana) darem přírody, boha, etc., tedy nemohou lidem škodit.

Oblíbený omyl a argument obhájců užívání některých drog. V době, kdy jíme, pijeme a dýcháme kromě přírodních i množství cizorodých, polosyntetických a syntetických látek, vidíme za tímto omylem potřebu (nebo spíš přání) návratu k přírodě, které v naší evropské civilizaci občas pociťujeme téměř všichni.

> celý text

Propagace drog testováním

Obrázek k článku: Propagace drog testováním

Testování tablet na párty je nabádáním k užívání drog

Není. Testování tablet extáze je sice kontroverzní, ale mezi odborníky u nás i v zahraničí uznávaná metoda harm reduction, tedy strategie snižování rizik u osob, které aktuálně užívají a u kterých nelze aktuálně provádět intervence vedoucí přímo k abstinenci.

> celý text

Kdo přitáhl feťáky

Obrázek k článku: Kdo přitáhl feťáky

Kontaktní centrum (terénní programy) přitahují feťáky do naší ulice

Kontaktní centra a terénní programy, souhrnně tzv. nízkoprahové služby pro uživatele drog, mají své pevné místo systému péče. Kdybychom je plošně zrušili, pocítíme to všichni: vysokou promořeností HIV a infekčními žloutenkami, spoustou poházeného injekčního materiálu po ulicích a konečně sníženou efektivitou léčebných programů, kam by se uživatelé drog často vůbec nedostali.

> celý text

Víkend je OK

Obrázek k článku: Víkend je OK

Víkendové užívání extáze na párty je součást životního stylu úspěšných mladých lidí, není důvod se znepokojovat

Souhlasíme, ale jen částečně. Tablety extáze (nejčastěji s obsahem MDMA anebo jiných amfetaminových derivátů) užívá každý víkend množství lidí.

> celý text

Všechny drogy jsou stejný

Všechny drogy jsou stejně nebezpečné, marihuana je stejně škodlivá jako heroin

Do vážných potíží může uživatele dostat většina drog, včetně legálního tabáku a alkoholu, včetně marihuany a dalších nelegálních drog.
Přesto existují velké rozdíly v míře nebezpečnosti jednotlivých drog.

> celý text