HLAVNÍ PORTÁL
Portál UČITELÉ
Portál RODIČE
Portál NÁCTILETÍ
 
pomoc | informace
AKTUALITY
PRÁVĚ VYCHÁZÍ
PŘÍBĚHY
DROGY A RODIČE
KONTAKTY DATABÁZE
PUBLIKACE KE STAŽENÍ
ZÁKLADY PREVENCE
JAK KDY MLUVIT S DÍTĚTEM
KDYŽ JDE DÍTĚ DO ŠKOLY
CO ZVYŠUJE ODOLNOST DÍTĚTE
VLIV PARTY A VRSTEVNÍKŮ
CO ZVYŠUJE RIZIKO UŽITÍ DROG
KDYŽ MÁTE PODEZŘENÍ
VAROVNÁ ZNAMENÍ UŽITÍ DROG
KDYŽ VÍTE, ŽE VZALO DROGU
KDYŽ DÍTĚ POKRAČUJE
PROBLÉMOVÉ SITUACE V RODINĚ
ŠKOLNÍ STRATEGIE
ŠKOLNÍ PREVENCE
:: Školní prevence
:: Užívání versus zneužívání
:: Typy drog a školní prevence
:: Řekni "vím svoje"
:: Teorie vstupní drogy
:: Dilemata v prevenci
EFEKTIVNÍ PREVENCE
12 TYPŮ PROGRAMŮ
ŠKOLNÍ KLIMA
TVORBA PROGRAMU
TECHNIKY A NÁSTROJE
PEER PROGRAM
DOKUMENTY PRO ŠKOLY
FINANCOVÁNÍ
ROLE PEDAGOGA
PREVENCE DLE VĚKU
PREVENCE V PRAXI
DROGY VE ŠKOLE
DROGY
ZÁVISLOST
VÝZKUMY
DROGY A ZÁKONY
MÝTY O DROGÁCH
LITERATURA A ČASOPISY
CO ZDE TAKÉ NAJDETE
KDO TUTO STRÁNKU PŘIPRAVUJE?
 
 
pomoc | informace
Diskuzní fórum - UČITELÉ
Diskuzní fórum - RODIČE
Diskuzní fórum - NÁCTILETÍ
 
 
pomoc | informace
ROZHODOVACÍ HRY
 
INDIVIDUÁLNÍ TEST
SKUPINOVÝ TEST
REFERENCE
CHAT
 
 
 
Typy drog a školní prevence
ŠKOLNÍ STRATEGIE > Školní prevence
Na jaké typy drog se zaměřuje školní prevence?

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“,
Trimbos Institut, Utrecht 2002


Východiskem našeho přístupu je, že by se školní prevence měla zaměřovat na všechny legální i nelegální drogy (látky), které mohou vést k návyku či závislosti, nebo které mohou – při častém užívání – způsobit zdravotní poškození nebo přinést zdravotní rizika. Do preventivních snah by se měly zařadit i „sekundární“ rizika a problémy, k nimž u studentů může dojít následkem nelegální konzumace drog, např. sociální exkluze (vyčleňování) či problémy se zákonem v důsledku páchání drogové kriminality.

Ve většině států jsou škody spojené s nelegálním zneužíváním drog mnohem nižší než škody na zdravotním stavu a společnosti jako celku, k nimž dochází v souvislosti s pitím alkoholu a kouřením. Řada lidí se i přesto domnívá, že problémy způsobené užíváním nelegálních drog jsou mnohem závažnější. Jedním z hlavních důvodů je společenský status uživatelů nelegálních drog a to, že jsou drogy zákonem zakázány. Proto nestačí, aby se preventivní programy zaměřovaly pouze na látky, které nejvíce poškozují zdravotní stav. Vzhledem k sociálním a právním důsledkům nelegálního užívání drog je velmi důležité a relevantní věnovat zvláštní pozornost rozdílům mezi legálními a nelegálními drogami.

Takřka ve všech zemích je legální užívat alkohol, tabák a léky na předpis, zatímco užívání a/nebo držení látek jako konopí, amfetaminy, extáze, kokain a heroin je zákonem zakázáno. Léky mohou Evropani mladší osmnácti let získat na předpis, zatímco všechny výše uvedené látky jsou pro ně nelegální. V programech prevence drog se musí vzít v úvahu i skutečnost, že společnost – včetně rodičů/opatrovníků a škol – vnímá značně rozdílně, jestli mladiství experimentují s alkoholem nebo např. s konopím.
Primární prevence ve škole - celý text
 
Hra
Vyhledávání:
Přihlášení:
Uživatelské jméno:
Heslo:
 
REGISTRACE
 
 
DROGOVÝ INFORMAČNÍ SERVER
WWW.DROGOVAPORADNA.CZ
 
DROGOVÁ PORADNA
PRVNÍ POMOC
 
Pijete alkohol? Promile SMS je služba, která vám s ohledem na pohlaví, věk a hmotnost vypočítá kolik ‰ alkoholu máte v krvi a za jak dlouho vystřízlivíte
 
 
 
 
 
Copyright ©2003-2004: Občanské sdružení SANANIM, www.sananim.cz