HLAVNÍ PORTÁL
Portál UČITELÉ
Portál RODIČE
Portál NÁCTILETÍ
 
pomoc | informace
AKTUALITY
PRÁVĚ VYCHÁZÍ
PŘÍBĚHY
KONTAKTY DATABÁZE
PUBLIKACE KE STAŽENÍ
ZÁKLADY PREVENCE
ŠKOLNÍ STRATEGIE
DOKUMENTY PRO ŠKOLY
FINANCOVÁNÍ
ROLE PEDAGOGA
PREVENCE DLE VĚKU
PREVENCE V PRAXI
DROGY VE ŠKOLE
DROGY
ZÁVISLOST
VÝZKUMY
DROGY A ZÁKONY
MÝTY O DROGÁCH
LITERATURA A ČASOPISY
CO ZDE TAKÉ NAJDETE
KDO TUTO STRÁNKU PŘIPRAVUJE?
 
 
pomoc | informace
Diskuzní fórum - UČITELÉ
 
 
pomoc | informace
ROZHODOVACÍ HRY
 
INDIVIDUÁLNÍ TEST
SKUPINOVÝ TEST
REFERENCE
CHAT
 
 
 
Co je primární prevence
ZÁKLADY PREVENCE
Autor: Mgr. Barbora Trapková
rodina.jpg
CO JE PRIMÁRNÍ PREVENCE

Primární prevencí nazýváme aktivity a intervence směřující k předcházení užívání návykových látek u osob, které ještě s drogou nejsou v kontaktu.

Cílem primární prevence je předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou.

Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.


DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Prevence (dle WHO)
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje prevenci jako soubor intervencí s cílem zamezit či snížit výskyt a šíření škodlivosti účinků užívání alkoholu a nealkoholových drog. WHO rozlišuje tři druhy prevence:


- primární prevence: předcházení užití u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu
- sekundární prevence: předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, které již drogu užívají

- terciální prevence: předcházení vážnému nebo trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog

Primární prevence
Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou.

Efektivní primární prevence
Efektivní primární prevence je odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných služeb, která splňuje zásady efektivní primární prevence a která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity preventivního působení s cílem předcházet problémům a následkům souvisejících se vznikem závislosti a dalších souvisejících problémů.

Specifická primární prevence
Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na „primární prevenci užívání návykových látek“, tzn. jedná se o programy zaměřené již specificky na určitou formu sociálně-patologického chování. Explicitně se tedy zaměřují a snaží se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy takovéhoto chování, v tomto případě na užívání drog.

Nespecifická primární prevence
Nespecifickou primární prevencí se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý životní styl, které ale nemají přímou souvislost s užíváním návykových látek, tj. aktivity blízké daným věkovým skupinám, které by byly poskytovány i v případě, že by problém spojený s užíváním návykových látek neexistoval. Jedná se tedy o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-patologických forem chování a zaměřují se spíše na protektivní faktory vzniku závislosti. Patří sem zájmové kroužky (jako např. kroužky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), dále sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu.
 
Vyhledávání:
Přihlášení:
Uživatelské jméno:
Heslo:
 
REGISTRACE
 
 
DROGOVÝ INFORMAČNÍ SERVER
WWW.DROGOVAPORADNA.CZ
 
DROGOVÁ PORADNA
PRVNÍ POMOC
 
Pijete alkohol? Promile SMS je služba, která vám s ohledem na pohlaví, věk a hmotnost vypočítá kolik ‰ alkoholu máte v krvi a za jak dlouho vystřízlivíte
 
 
 
 
 
Copyright ©2003-2004: Občanské sdružení SANANIM, www.sananim.cz