Domovská stránka

Online nástroj pro školy

Online nástroj pro školy

Role pedagoga

Školní preventivní program jako součást osnov a učebních plánů

Prevence sociálně patologických jevů je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata uplatnit v kterémkoliv předmětu...

Zahraj si s námi!

Anorexie

Anorexie či mentální anorexie je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Patří k onemocněním, která mohou skončit úmrtím

Název pochází z řečtiny: an – zbavení, nedostatek; orexis – chuť)

Prevence trochu jinak...

Čas jen pro dospělé

Toto doporučení úzce souvisí s předcházející částí. Některé rodiny trpí zvláštní „poruchou” – neexistují v nich žádná jasná pravidla ani pomyslné hranice mezi tím, co komu patří, kde kdo s kým může být sám a podobně. Obvykle říkají, že to tak je odjakživa a vlastně to každému vyhovuje.